Modelowanie 3D oraz renderowanie wizualizacji obrączek.

Wizualizacja kolekcji obrączek wykonany ręcznie technologią bezszwową firmy Altravision. Modelowanie z fotogrametrycznym próbkowaniem kolorów kruszca. 

Informacje:

PROJEKT: Modelowanie 3D oraz renderowanie obiektów obrączek. Fotogrametryczne próbkowanie kolorów.
KLIENT: Altravision
ROK: 2019